Jestem psychoterapeutą z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym.
Swoją karierę zawodową rozpoczynałam w Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu k / Warszawy pracując w sanatorium w Garwolinie i Otwocku, prężnych wówczas ośrodkach leczenia różnych zaburzeń dzieci i młodzieży.
Pracowałam jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta we wszystkich tam wówczas funkcjonujących oddziałach ,w tym Oddziale Leczenia Uzależnień Lekowych.
Od 1994r. doświadczenie zawodowe dotyczące osób dorosłych wzbogacałam w Poradni Zdrowia Psychicznego a następnie w Poradni Leczenia Uzależnień w Otwocku.
Przez wiele lat pracowałam w Oddziale Leczenia Uzależnień Specjalistycznego Szpitala MSWiA w Otwocku.
Mam dwa certyfikaty upoważniające mnie do samodzielnej pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami : certyfikat nr S/0148/2003 wydany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i certyfikat nr 947 wydany przez PARPA.
Ukończyłam dwuletnią Szkołę Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji w nurcie psychodynamicznym.
Stale uczestniczę w superwizji dotyczącej własnej pracy psychoterapeutycznej.

Jak pracuje:
Pracę pracę terapeutyczną opieram na zbudowaniu dobrej relacji opartej na akceptacji, życzliwości, zrozumieniu, szacunku.
Staram się wspólnie z klientem odnaleźć jego drogę do zrozumienia siebie, może spotkać się z cierpieniem, przyjrzeć się temu co utrudnia dobre życie, odkryć jego ukryte zasoby, możliwości , obudzić osobiste pragnienia, potrzeby, które w przyszłym życiu mogą stać się źródłem wielu satysfakcji i życie zgodne z samym sobą.
W pracy terapeutycznej najczęściej kieruje się podejściem integracyjnym ale bliskie są mi podejścia psychodynamiczne i humanistyczne.
Pacjentom proponuję dwa spotkania konsultacyjne a następnie zgodnie z problemami i celami ustalam propozycje terapeutyczną do decyzji pacjenta.