Swoją ofertę kieruje do :

Osób dorosłych i młodzieży.

– Osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu

– Osób cierpiących na bulimie

– Kobiet uwikłanych w trudną relacje z uzależnionym partnerem /współuzależnionych/

– DDA i DDE, dorosłych osób ciągle dźwigających ciężar wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych w tym alkoholowych.

– Osób borykających się ze smutkiem, samotnością , brakiem energii, cierpieniem bez wyraźnego powodu w codziennym życiu czyli stanami depresyjnymi.

– Osób, które mają niskie poczucie własnej wartości , trudności w relacjach z innymi ludźmi, w rozumieniu siebie i otaczającego świata.

– Osób, które nie radzą sobie z własną emocjonalnością w tym z lękiem czy własną złością

– Pomagam też w radzeniu sobie z różnymi kryzysami życiowymi i stresem

– Oferuje też poradnictwo psychologiczne i pomoc rodzicom w problemach wychowawczych.

Serdecznie zapraszam do wspólnej podróży w odkrywaniu siebie.